مقطع تحصیلی

محل تحصیل

رشته تحصیلی

بازه زمانی

دکترا دانشگاه دفاع ملی مدیریت راهبردی

از سال 92

کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وری

83 تا 86

کارشناسی* دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی صنایع- تکنولوژی صنعتی

72 تا 78

دیپلم دبیرستان علوی ریاضی- فیزیک

68 تا 72

* دانشجوی نمونه دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران از نظر فعالیت و اخلاق در سال 75

 

پایان‌نامه‌های تحصیلی

مقطع تحصیلی

عنوان پایان‌نامه

کارشناسی ارشد طراحی مدلی برای شناخت ساختار فرهنگ صنعتی ایران
کارشناسی طراحی و امکان‌سنجی ساخت تخته‌های دوار
پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.