پیوندهای مرتبط
sigplus
ad05.jpg

مهندس سید علیرضا شجاعی، با سابقه برنامه ریزی در وزارت صمت از متولیان تشیکل انجمن مهندسی صنایع ایران و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی است. [بیشتر]

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.