پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی

امروزه دانش به عنوان یک فاکتور رقابتی کلیدی در اقتصاد جهانی شمرده می‌شود لذا مدیریت دانش در عصر کنونی اهمیت ویژه‌ای یافته است.

مدیریت دانش و مدیریت ذینفعان از جمله انتظارات وزیر بازرگانی دولت دهم از روابط عمومی خود بوده است. ایشان بر این باورند که اگر مدیریت دانش وزارت بازرگانی عملیاتی شود، قطعا اطلاع‌رسانی مطابق با نیاز مخاطبان خواهد بود. و با این نگاه، هر فردی یک سرمایه محسوب می‌شود.

هم‌اکنون وزارت بازرگانی در پی تحقق بازرگانی نوین در کشور است. به همین منظور بازرگانی مبتنی بر دانش در اولویت‌های این دستگاه اجرایی قرار دارد. مدیریت و توسعه دانش در مجموعه بازرگانی از یک سو منجر به بهبود عملکرد و بهره‌وری سازمانی می‌شود و از دیگر سو ارتقای کیفی فعالیت‌های ذی‌نفعان را به همراه دارد.

ذینفعان وزارت بازرگانی بر این باورند که سخنرانی‌های دکتر غضنفری در محافل مختلف و رسانه‌ها نه فقط حاوی اخبار و اطلاعات بلکه شامل مباحث علمی و تبیینی است. آنها سخنرانی‌های ایشان را دارای تئوری و ساختار علمی و عملی می‌دانند که نیازمند تبیین و توسعه است.

از همین رو اداره کل روابط عمومی وزارت بازرگانی با هدف مدیریت دانش و گسترش آن در حوزه بازرگانی، اقدام به انتشار اندیشکده بازرگانی کرده است. اساس سلسله جزوات اندیشکده بازرگانی برگرفته از دیدگاه‌های جناب آقای دکتر غضنفری وزبر محترم بازرگانی در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها در حوزه‌های مختلف است که با بهره‌گیری از پژوهش‌ها، مصوبات قانونی و ... تکمیل و تدوین شده است. شایان ذکر است فایل سخنرانی‌های ایشان در پایگاه اینترنتی وزارت بازرگانی به نشانی www.moc.gov.ir بخش سخنرانی‌ها و همایش‌های وزیر بازرگانی قرار دارد.

شماره پیش رو مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها با رویکرد بازرگانی است. جا دارد از زحمات سرکار خانم شهناز حسنی برای گردآوری و تنظیم این شماره و نیز شرکت چاپ و نشر بازرگانی برای انتشار آن تشکر نماییم.

امید است این حرکت گامی باشد در جهت بومی شدن تکنیک‌های نوین تجاری و نیز مستندسازی تجربه‌ها و دیدگاه‌ها به عنوان الگویی ایرانی- اسلامی برای آیندگان.

سیدعلیرضا شجاعی

مدیرکل روابط عمومی و سخنگوی وزارت بازرگانی

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد