پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی

مدیریت واردات عبارت است از سامان‌بخشی به واردات به منظور تامین رفاه مصرف‌کنندگان و حفظ مصالح اقتصادی کشور از طریق ایجاد تعادل نسبی در تراز تجاری، تامین نیازهای اساسی، مقابله با قاچاق کالا و رویه‌های تجاری نامطلوب، ضابطه‌مند کردن رویه‌های ورود کالا، جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت و ناسالم و متنوع ساختن منابع خرید.

مدیریت واردات موضوعی فرادستگاهی است و بی‌تردید بدون شناسایی و مشخص شدن وظایف دستگاه‌های دخیل در آن، امکان دست‌یابی به اهداف مرتبط با این موضوع وجود نخواهد داشت‌.

مدیریت واردات، پشتیبان تولید و صادرات (شماره 3)/ نسخه PDF

مدیریت واردات، پشتیبان تولید و صادرات (شماره 3)/ نسخه Word

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد