پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی

پنجمین شماره اندیشکده بازرگانی پیرامون موضوع مدیریت واردات و طرح دیدگاه‌های وزیر بازرگانی است که با محوریت طرح مدیریت واردات و بررسی ابعاد ساماندهی واردات کالا به کشور با تکیه بر رکن کیفیت منتشر شده است.

این شماره از اندیشکده که با عنوان مدیریت بر بال دوم تجارت، به چاپ رسیده است با تشریح اهداف مختلف وزارت بازرگانی از اجرا و پیگیری طرح مدیریت واردات، رویکردهای این سیاست مورد ارزیابی قرار گرفته تا چشم‌اندازهای آتی طرح بیش از پیش معرفی شود.

بر این اساس بخشی از دیدگاه‌های وزیر بازرگانی و همچنین رئیس کل سازمان توسعه تجارت در این زمینه مطرح و اهداف اجرایی طرح مورد بررسی قرار گرفته است تا گامی در جهت معرفی ابزارهای اجرای طرح مدیریت واردات که با همکاری دستگاه‌های مختلف ممکن خواهد بود، برداشته شود.

مدیریت بر بال دوم تجارت (شماره 5)/ نسخه PDF

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد