پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی
8 گزارش از حوزه اقتصاد و امور کسب و کار تورم؛ علل، شواهد تجربی و بسته سیاستی مهار آن (بسته اجرایی تدوین برنامه پنجم توسعه) بنگاه‌داری از تاسیس تا انحلال در لایحه تجارت؛ نگاهی به تجربه کشورها راهبردهای توسعه تجاری؛ مبانی نظری و تجربه ایران بررسی مبانی نظری و تجربه عملی برخی کشورها در اجرای رژیم ارزی شناور مدیریت‌شده با نگاهی بر ایران برر…
پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی
صنعت، معدن و تجارت در نظم نوین قانونیبه دنبال ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و تحولات مهمی که در فضای حقوقی فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری رخ داد برای نخستین بار کلیه قوانین مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت به صورت یکپارچه و در قالب یک مجموعه گردآوری و تدوین شده است. آشنایی یکپارچه با فضا…
پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی
هفته‌نامه بازرگانی ویژه ادغامشماره 98 هفته‌نامه بازرگانی ویژه ادغام با بحث در مورد یکپارچه‌سازی تولید و تجارت در سایه ادغام وزارت بازرگانی و صنایع معادن منتشر شده است. بنابر این گزارش، در این ویژه‌نامه درباره تعریف ۳۲ گام برای ادغام و ۸ اثر مثبت ادغام برای تسهیل کسب و کار گفتگوهایی انجام شده است و کارشناسان در این زمینه اظهارنظ…
پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی
منظومه پیشرفت: عملکرد 8 ساله بخش صنعت، معدن و تجارت (1391–1384)به منظور مدیریت دانش و سهولت دسترسی به اطلاعات جامع حوزه صنعت، معدن و تجارت و همچنین ارائه عملکرد وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی سابق و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت، تدوین و مستندسازی عملکرد هشت ساله این حوزه در قالب کتاب منظومه پیشرفت در معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت…
پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی
سیاست‌های جدید تولیدی و تجاری در راستای اقتصاد مقاومتیکار اصلی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت مدیریت و برنامه‌ریزی برای کالا است و کالا محور همه تصمیم‌گیری‌ها محسوب می‌شود اما منظور صرفا کالای اساسی نیست. مدیریت تولید، مدیریت بازار و مدیریت تجاری خارجی کالاها از دیگر اقدامات در این وزارتخانه است که البته همه این مدیریت‌ها باید در حوزه کالایی انجام شود زیرا…
پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی
وزارت اولین‌ها/ اقداماتی که برای نخستین بار در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شدوزارت صنعت، معدن و تجارت که با ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن متولد شد تا این حوزه با در اختیار داشتن بیش از ۴۰ درصد از اقتصاد کشور، اولین‌های بسیاری را تجربه کند. به گزارش شاتا به نقل از روزنامه گسترش صنعت، طی سال‌های پس از ادغام، نگاه متولیان این وزارتخانه به تمامی بخش‌ها یکسان بود و…
پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی
تجارت خارجی و صادرات در دولت نهم- رویکردها و دستاوردها (گزارش جمهور)گزارش جمهور در شماره 49 خود، تجارت خارجی و صادرات در دولت نهم- رویکردها و دستاوردها را مورد بررسی قرار داد. مرکز اسناد و پژوهش‌های ریاست جمهوری این شماره را با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1388 منتشر کرد.
پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی
بخش صنعت، معدن و تجارت از منظر برنامه پنجم توسعهکتاب بخش صنعت، معدن و تجارت از منظر برنامه پنجم توسعه در معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی و تدوین شد.
پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی
ویژه‌نامه دهه تولید ملینشریه الکترونیکی صنعت، معدن و تجارت در شماره پنجم خود رویدادهای دهه تولید ملی را پوشش داد.

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد