پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی
فصل خدمتمنتخب عملکرد وزارت صنعت، معدن وتجارت در سال 91 با عنوان فصل خدمت، مبتنی بر 10 محور فعالیت اصلی وزارتخانه در سال تولید ملی حمایت از کار وسرمایه ایرانی منتشر شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران(شاتا)، رونق تولید در قالب بهبود محیط کسب وکار و روان سازی امور واحدهای تولیدی،تکمیل ظرفیت واحد…
پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی
دستاوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 90کتاب دستاوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 90 با ارائه گزارش جامعی از عملکردها،فعالیتها و سیاستهای بخش صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)؛ در این کتاب که از سوی اداره کل روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری معاونت برنامه ریزی به چاپ رسی…
پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد