پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی

گزارش جمهور در شماره 49 خود، تجارت خارجی و صادرات در دولت نهم- رویکردها و دستاوردها را مورد بررسی قرار داد. مرکز اسناد و پژوهش‌های ریاست جمهوری این شماره را با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1388 منتشر کرد.

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد