پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی

به دنبال ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و تحولات مهمی که در فضای حقوقی فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری رخ داد برای نخستین بار کلیه قوانین مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت به صورت یکپارچه و در قالب یک مجموعه گردآوری و تدوین شده است.

آشنایی یکپارچه با فضای قانونی صنعت، معدن و تجارت در یک پیوستار منطقی، برای دست‌اندرکاران طراحی و اجرای فضای ادغام و فعالان اقتصادی از لوازم و ضرورت‌های این مقطع تاریخی از توسعه صنعتی کشور است تا کمکی به روان‌سازی امور و آگاهی و تسلط کافی دولتمردان، تصمیم‌گیرندگان و تصمیم‌سازان و فعالان اقتصادی با قوانین و مقررات باشد.

در کتاب صنعت، معدن و تجارت در نظم نوین قانونی، تلاش شده است تا قوانین و مقررات حوزه صنعت، معدن و تجارت در نظمی متناسب با نیاز کاربران عملی تنظیم گردد و چنین رویکردی، این مجموعه را از کتاب‌هایی که به صورت بخشی و یا با نگرش کاربران آکادمیک تنظیم می‌گردد، متمایز می‌کند.

 

فهرست مطالب

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد