سوابق مدیریتی ردیف موضوع سال # 1 مشاور مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی از 1393    1 رئیس اداره توسعه نظام های مدیریت پروژه ها و طرح ها سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از 1392    2 معاون برنامه‌ریزی و سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آبان 1391 تا مهر 1392     رییس کمیسیون اصلی نظارت بر تاسیس…
سوابق اجرایی ردیف موضوع سال # 1 مشاور شبکه رادیویی تجارت از سوی سازمان توسعه تجارت ایران 1386   2 مشاور رییس کل و رییس گروه مشاوران جوان سازمان توسعه تجارت ایران تیر 1386 تا 1388   3 دبیر شورای راهبری کمیته‌های تخصصی انجمن مدیریت منابع انسانی ایران 1386   4 عضو گروه مشاوران جوان سازمان…
سوابق کارآفرینی ردیف موضوع سال # 1 عضو هیات موسس موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران 1381   2 عضو هیات موسس انجمن مهندسی صنایع ایران 1377   3 عضو هیات موسس مرکز پژوهشی صنعتی آریانا بهسان 1380   4 عضو هیات موسس کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران 1376
خلاقیت و نوآوری‌ها ردیف موضوع سال # 1 ایده‌پرداز، طراح و مجری طرح سررسید آموزشی توسعه مدیریت 1383، 84، 85 و 91   2 طراح و مجری طرح گردهمایی بزرگ مدیران و کارشناسان صنعت با موضوع راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتی- موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر، موسسه مطالع…
سایر فعالیت‌هاکارشناس مدعو برنامه‌های متعدد تلویزیونی و رادیویی در خصوص TRIZ، خلاقیت، مدیریت کیفیت، رقابت‌پذیری در صنایع، بررسی و تحلیل وضعیت صنعت ایران، توقعات شغلی، فرهنگ صنعتی، کسب و کار الکترونیکی، بازاریابی، روابط عمومی، منابع انسانی، مهندسی صنایع به زبان ساده و ... مصاحبه‌های مختلف با مطبوعات در زمینه‌های م…

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد