سوابق آموزش و پژوهش ردیف موضوع محل ارائه/ انتشار سال  1 ترجمه کتاب مدیریت استراتژیک سازمان   1392 2 بازاریابی افکار عمومی مقاله ارائه‌شده پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت بازاریابی 1390 3 مدیر مسئول نشریه بازرگانی از شماره 31 (وزارت بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت) 1388 تاکنون 4 مدیر مسئول…
فعالیت‌های علمی ردیف موضوع سال # 1 عضو هیات تحریریه نشریه چشم‌انداز مدیریت 1386   2 سردبیر هفته‌نامه توسعه تجارت (نشریه داخلی سازمان توسعه تجارت ایران) 1386 تا مهر 1388   3 سردبیر و عضو شورای سیاستگذاری ماهنامه پیام صادرات (نشریه علمی- ترویجی سازمان توسعه تجارت ایران) 1386 تا مهر 1388   4…
آموزش‌های طی‌شده ردیف موضوع برگزارکننده مدت # 1 همایش ملی بهره‌وری انجمن بهره‌وری ایران 8 ساعت/ خرداد 1387   2 کانون‌های توسعه مدیران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 16 ساعت/ اردیبهشت 1387   3 دومین کنفرانس بین‌المللی بازاریابی مرکز همایش‌های رازی 16 ساعت/ بهمن 1386   4 دومین همایش کشو…
فعالیت‌های اجتماعی ردیف موضوع سال # 1 سردبیر مجله یاد ایامی (نشریه دانش‌آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران) 1385   2 انجمن پژوهش‌های آموزشی ایران شهریور 1382 تاکنون   3 مشاور هیات مدیره انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران 1383 تا 1385   4 خبرنگار نشریه معارف- معاونت امور اساتید و درو…

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد