پایگاه اطلاع‌رسانی سیدعلیرضا شجاعی- Shojaei.irعضو خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی

عضو کانون تفکر بسیج وزارت بازرگانی

مسوول کانون تفکر بسیج سازمان توسعه تجارت ایران و نمایشگاه بین‌المللی تهران

همکاری با بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران

عضو بانک اطلاعات مدیران تجاری، اقتصادی و صنعتی کشور

عضو دفتر مطالعات زیربنایی شبکه نخبگان و پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

عضو دفتر مطالعات فرهنگی شبکه نخبگان و پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

عضو هیات مدیره انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران

عضو کمیته تخصصی مدیریت دانش انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

عضو انجمن مدیریت راهبردی ایران

عضو هیات مدیره و خزانه‌دار انجمن پژوهش‌های آموزشی ایران

عضو هیات مدیره و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد