با هدف آشنایی دانشجویان با نظریه ها و فرآیند مدیریت و کسب و مهارت های لازم برای ارائه راه حل های مناسب جهت تبدیل سازمان های بروکراتیک به سازمان های کارآفرین، درس مهارت هاي مساله يابي و تصميم گيري در نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-95 توسط سيد عليرضا شجاعي در مركز آموزش علمي - كاربردي بازرگاني تهران تدريس مي شود.

اين درس، رئوس و محتواي زير را در بر مي گيرد:

 1. مبانی مدیریت
   الف)سازمان و مدیریت
     ب)فرآیند مدیریت
     ج)گروه بندی مدیران
     د)کارکردهای مدیریت
 2. سیرتحول اندیشه مدیریت

الف)نظریه های کلاسیک

ب)نظریه های نئوکلاسیک

پ)مکاتب نوین

 1. هدایت و رهبری سازمانی
     الف)منابع قدرت
     ب)نظریه های هدایت و رهبری
     پ)رهبری تحول آفرین
 2. نظریه های انگیزش
     الف)تئوری های محتوایی
     ب)تئوری های فرآیندی
 3. کارگزینی
     الف)مدیریت کارگزینی
     ب)وظایف کار گزینی
     پ)عوامل موثر در کارایی مدیریت کارگزینی
 4. بودجه بندی
     الف)روش های بودجه بندی
     ب)روش های آماده سازی بودجه
     پ)نارسایی های بودجه بندی
 5. ارتباطات سازمانی
     الف)موانع ارتباطی
     ب)بازخورد
     پ)ارتباطات عمودی
     ت)ارتباطات غیر رسمی
 6. کنترل
     الف)کنترل گذشته نگر و آینده نگر
     ب)کنترل زمان وقوع
     پ)مراحل طراحی سیستم کنترل
     ت)نقاط استراتژیک در کنترل

   ث)رابطه هزینه و نتیجه در کنترل

 1. نوآوری و خلاقیت سازمانی

   الف)ویژگی های افراد خلاق
   ب)تغییر و نوآوری

 

شايان ذكر است شجاعي طي ترم جاری درس مهارت هاي مساله يابي و تصميم گيري را نیز در آن مركز تدريس می کند. وی دارای سوابق متعدد تدریس در زمینه های مدیریتی و تکنیک های حل مساله است.

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد