روز دوشنبه، 23 فروردین ماه، جلسه هماهنگی با همکاران افتخاری انجمن مهندسی صنایع ایران در محل دبیرخانه انجمن مهندسی صنایع ایران برگزار شد.

در این جلسه با حضور رئیس هیات مدیره و دبیر انجمن، مروری بر برنامه های سال 1395 انجمن شد و ضمن آن راهکارهای مشارکت همکاران افتخاری در تحقق این برنامه ها بررسی شد.

در پایان نیز مقرر شد علاقمندان با تکمیل فرم مرتبط، زمینه همکاری خود را از میان کمیته های 9 گانه انجمن انتخاب کنند.

لازم به ذکر است ارکان دوره نهم هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران در اسفندماه مشخص شده است که بر این اساس مهدی فتح اله رئیس، سید علیرضا شجاعی نایب رئیس و دبیر و فرشید عبدی خزانه دار انجمن هستند.

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد