چندين سال پيش مي خواستم براي چهلمين سالگرد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با او كه موسس آن سازمان بود مصاحبه كنم اما گفتند اگر فرد را نشناسد مصاحبه نمي كند. روزي كه از دفتر مدير عامل سازمان مديريت صنعتي خبر دادند كه وي مي خواهد به ديدار دكتر نيازمند برود و گفته كه شما هم حضور داشته باشيد بسيار خوشحال و شگفت زده شدم كه بالاخره پس از سال ها مي توانم او را از نزديك ببينم و با وي گفتگو كنم.

زنگ زديم. شخصا به استقبال ما آمد و درب را باز كرد. مردي بلند قد، شيك پوش، با بيش از 90 سال سن و تكيه كرده بر عصا. مي گفت بيش از 60 سال است كه در اين خانه زندگي مي كند. ما را به اتاق كارش در ورودي ساختمان راهنمايي كرد. از اينكه گفته بود سه نفر بيشتر نيايد – به دليل محدوديت فضاي اتاق كارش- عذرخواهي مي كند. همچنان پيگير آخرين وضعيت سازمان گسترش و سازمان مديريت صنعتي است. وقتي از كم و كيف سازمان مديريت صنعتي و تعداد پرسنل آن مطلع شد، گفت: مي دانيد من با چند نفر 4 كارخانه به اضافه 2 شركت ساختماني را  ظرف 4 سال ساختم و تحويل دادم و سپس استعفا كردم؟ واقعا اين عددهايي كه شما مي گوييد ما نداشتيم. ما 21 نفر بوديم كه آن يك نفر زيادي هم خود من بودم. اين را مي گويد و لبخند مي زند.

اينكه فكر اوليه تاسيس ايدرو و سازمان مديريت صنعتي چه بود، چگونه نيازمند براي مديرعاملي سازمان گسترش انتخاب مي شود، براي بي عدالتي شاه نسبت به دو دوستش استعفا مي دهد، اينكه چگونه از رياست مركز صنايع به سازمان مديريت صنعتي رسيد و آن را درآمدزا كرد و ... مباحثي بود كه در اين ملاقات در منزل نيازمند اولين مديرعامل سازمان مديريت صنعتي مطرح شد و اين گفتگو بيش از يك ساعت به طول انجاميد. خاطرات نيازمند را به نوعي مي توان روايت توسعه صنعتي و مديريتي ايران دانست. هر چند كل گفتگو را پياده كرده بودم اما بهتر ديدم به جاي بيان خاطرات، نكات مديريتي را كه از لابلاي سخنان نيازمند شكار كردم، خلاصه و تيتروار مطرح كنم.

متن این گفتگو در بیستمین شماره گسترش نامه، خبرنامه داخلی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در اردیبشت ماه 95 به چاپ رسیده است.

✅ 20 نكته مديريتي كه آموختم

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.