نشست تخصصی و کارگاه آموزشی پایش و عارضه یابی صنایع برای بیش از 200 نفر از مهندسان بسیجی در حوزه صنعت از سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، در این برنامه سیدعلیرضا شجاعی، نایب رئیس انجمن در کارگاهی با عنوان مساله یابی و تکنیک های حل مساله با رویکرد صنایع راکد و نیمه فعال، پیرامون رویکرد مشترک و همسویی انجمن مهندسی صنایع ایران و سازمان بسیج مهندسین صنعتی در اقدامی جهادی برای خروج تولید از رکود و تلاش برای فعال سازی بنگاه های راکد و غیرفعال سخن گفت.

شجاعی در این کارگاه آموزشی که به میزبانی سازمان بسیج مهندسین صنعتی در تهران تشکیل شد بر شناسایی درست و صحیح مساله بنگاه ها و ارائه راه حل دقیق تاکید کرد.

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.