کمیته علمی یازدهمین همایش تحقیق و توسعه صنایع و معادن روز چهارشنبه مورخ 2 خرداد 1397 با هدف تعیین محورهای سخنرانی‌های کلیدی و نشست‌های جانبی همایش در محل انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن تشکیل جلسه داد.

 

 

 

در ابتدای جلسه دبیر انجمن ضمن خیر مقدم به حاضرین، شرحی از نکات قابل بررسی در جلسه را عنوان کرد و در ادامه با اشاره به این موضوع که هدف اصلی برگزاری یازدهمین همایش تحقیق و توسعه، نشست با اعضای انجمن و کمک به همفکری برای شناسایی مشکلات و تعیین اهداف آینده در حوزه تحقیق و توسعه خواهد بود، به ارائه پیشنهاد در رابطه با محورهای سخنرانی‌های کلیدی همایش و نشست‌های جنبی آن پرداخت. پس از آن هر یک از اعضای کمیته علمی به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

در این جلسه، سید علیرضا شجاعی ضمن اشاره به اهمیت و جایگاه صنایع کوچک و متوسط و ظرفیت‌های گسترده کشور در حوزه نوآوری و نیز کافی نبودن اثربخشی فعالیت‌های حوزه تحقیق و توسعه، بر لزوم توجه به این بخش از صنعت کشور تاکید و تصریح کرد در یکی از محورهای سخنرانی یا نشست‌ها به سازوکار مراکز نوآوری در دنیا پرداخته و در رابطه با چگونگی پیوند ایده تا محصول راهکار قابل اجرا ارائه شود.

در ادامه پیشنهاد شد روند تحقیق و توسعه و سیر تحولات آن در صنایع دنیا به صورت مطالعه تطبیقی محور یکی از سخنرانی‌ها قرار گیرد. همچنین با توجه به ماهیت انجمن و لزوم حمایت از اعضا، در این همایش که گردهمایی جمعی از فعالان حوزه تحقیق و توسعه خواهد بود، پیشنهاد شد 5 اولویت اول مربوط به حوزه تحقیق و توسعه ارائه و به نظرسنجی گذاشته و نهایتاً در قالب یک گزارش در ویژه نامه همایش منتشر شود.

همچنین به منظور دست‌یابی به ارتباط موثر بین واحدهای صنعتی و تحقیق و توسعه، پیشنهاد شد چرایی عدم اثربخشی فعالیت‌های حوزه تحقیق و توسعه در صنایع کشور به عنوان یکی از محورهای سخنرانی به چالش گذاشته شده و علاوه بر مطرح کردن خلاء‌ها، راهکار اجرایی ارائه شود.

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد