مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی طی حکمی سید علیرضا شجاعی را به عنوان سردبیر ماهنامه تدبیر منصوب کرد.

 

 

 

به گزارش روابط عمومي سازمان مدیریت صنعتی، دكتر ابوالفضل کیانی در اين حكم بر بکارگیری شیوه های نوآورانه و بهره گیری از ظرفیت های موجود به ویژه سرمایه‌های ارزشمند انسانی و تعامل موثر با سایر حوزه ها تاکید کرد.

متن حكم مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی به اين شرح است:

جناب آقای سیدعلیرضا شجاعی

باسلام

        نظر به شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی و سابقه فعالیت موثر در رسانه های متعدد، به موجب این حکم به عنوان  ًسردبیر ماهنامه تدبیر ً منصوب می شوید.

از جنابعالی انتظار دارد با بکارگیری شیوه های نوآورانه و بهره گیری از ظرفیت های موجود به ویژه سرمایه‌های ارزشمند انسانی و تعامل موثر با سایر حوزه ها، در انجام وظایف محوله بویژه موضوعات ذیل اهتمام ورزید:

 1. بهره گیری از صاحبنظران و اساتید برجسته در راستای تولید محتوای مناسب و جذاب با هدف پاسخگوئی به نیازهای واقعی کسب و کار و افزایش ضریب نفوذ ماهنامه در بین مخاطبان؛
 2. بازنگری و باز تعریف چشم انداز، اهداف و ماموریت های نشریه با هدف کاربردی شدن آن وتلاش در راستای ارتقای استانداردهای فنیاز جمله طراحی، صفحه آرائی، چاپ و ...؛
 3. تلاش موثر در راستای تبدیل شدن ماهنامه تدبیر به عنوان مرجع مدیریتی کشور در نزد مدیران و تصمیم گیران و کمک به انتقال تجارب مدیریتی موفق؛
 4. اتخاذ رویکردهای مناسب و کارآمد درجهت اقتصادی و خودگردان شدن نشریه از جمله رشد فروشوجذب آگهی متناسب با ماموریت ها و فعالیت های سازمان؛
 5. همسوئی و همراستائی با اهداف و سیاستهای وزارت صنعت ، معدن و تجارت و صنایع هدف ایدرو؛

امید است با هم‌افزایی با سایر بخش‌های سازمان در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

ابوالفضل کیانی بختیاری

برخی سوابق رسانه ای سردبیر جديد ماهنامه تدبیر به اين شرح است:

 • مدیرمسؤول روزنامه گسترش صنعت؛
 • جانشین مدير مسئول و سردبير ماهنامه پیام صادرات؛
 • مدیرمسؤول هفته نامه بازرگانی؛
 • مسؤول شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)؛
 • مسؤول شبکه اطلاع رسانی بازرگانی ایران (شابا)؛
 • سردبیر فصلنامه مدیریت تحقیق و توسعه؛
 • مسؤول خبرنامه انجمن مهندسی صنایع ایران؛
 • نویسنده و همکار نشریه سامانه؛
 • نویسنده و همکار ماهنامه نیستان؛
 • نویسنده و همکار خبرنامه معارف؛
 • همکار دو شماره ماهنامه تدبیر در سال 96؛
 • نویسنده یادداشت ها و مطالب علمی، تخصصی و تحلیلی در رسانه ها؛
 • از بنیانگذاران و مشاوران رادیو تجارت (رادیو اقتصاد فعلی)؛
 • کارشناس مسایل اقتصادی و راهبردی برخی برنامه های رادیویی؛
 • کسب رتبه های برتر ملی و دستگاهی و دریافت لوح تقدیر و تندیس های متعدد در حوزه رسانه.

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد