سید علیرضا شجاعی نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران از سوی نمایندگان انجمن های علمی مختلف کشور به عنوان عضو اصلی ششمین هیات مدیره شورای انجمن های علمی ایران انتخاب شد. 

 

 

 

ششمین دوره انتخابات «شورای انجمن های علمی ایران» با حضور نمایندگان عضو شورا از انجمن های علمی سراسر کشور در تاریخ 25 تیرماه 1397 برگزار شد.

در این جلسه ابتدا هیأت رئیسه انتخاب و پس از قرائت آیاتی از قرآن مجید با گزارش رئیس شورا و خزانه دار جلسه ادامه یافت و انتخابات ششمین دوره شورای انجمن های علمی ایران نیز برگزار شد و 

  • دکتر مجید قاسمی (نامزد انجمن مدیریت ایران)
  • دکتر محمد همایون صدر (نامزد انجمن هوافضای ایران)
  • مهندس حسین مهریان (نامزد انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران)
  • دکتر بهزاد قره ریاضی (نامزد انجمن های علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و ایمنی زیستی ایران)
  • دکتر جلیل خاوندکار (نامزد اتحادیه انجمن های حوزه فناوری، نوآوری و تجاری سازی)
  • مهندس سید علیرضا شجاعی (نامزد انجمن مهندسی صنایع ایران)
  • دکتر سید حسین سراج زاده (نامزد انجمن جامعه شناسی ایران)

به عنوان اعضای اصلی و دکتر جعفر حبیبی (نامزد انجمن کامپیوتر ایران) و دکتر حشمت خلیفه سلطان (نامزد انجمن‌های علوم مدیریت و مدیریت رفتار سازمانی ایران) به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره جدید شورا برای مدت سه سال انتخاب شدند.

 

گفتنی است این برای نخستین بار است که انجمن مهندسی صنایع ایران در جمع اعضای اصلی هیأت مدیره شورای انجمن های علمی ایران قرار می گیرد.

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.