شماره 303 ماهنامه تدبیر با محوریت حمایت از کالای ایرانی همزمان با روز صنعت و معدن منتشر شد. 

 

 

در این شماره همچون شماره گذشته مطالبی به حمایت از کالای ایرانی پرداخته شده و از نگاه صاحبنظران بایدهای حمایت از کالای ایرانی مورد بحث قرار گرفته است. 

گزارش پرکاربردترین ابزارها و شیوه های مدیریت (2018)، مقاله معرفی پدیده های بالندگی و تباهندگی در حکمرانی، و جایگاه Made in Iran در شاخص ساخت کشورها از جمله مطالب ویژه و جذاب شماره خردادماه ماهنامه تدبیر است. 

یادآور می شود ماهنامه تدبير، باهدف انتشار روزآمدترین مفاهیم و دانش مدیریت در میان مدیران، کارشناسان و مشاوران بنگاه‌ها و سازمان‌ها، دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، از اوایل سال 1369 پی در پی و بدون وقفه چاپ و منتشر شده است. صاحب امتیاز این نشریه، سازمان مدیریت صنعتی بوده و هم اکنون سردبیر آن بر عهده سید علیرضا شجاعی است. 

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.