سید علیرضا شجاعی به عنوان نماینده تام الاختیار مدیرعامل و سرپرست مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی انتخاب شد.

 

 

شجاعی گفت: مرکز تعالی سازمانی به سبب برگزاری پانزده دوره اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی و برگزاری دوره های تخصصی تربیت ارزیاب و همایش و تورهای آموزشی، واحدی شناخته شده در کشور است. لذا پیوستن به این مرکز افتخار محسوب می‌شود و هر چند با موضوع و فعالیت های مرکز ناآشنا نیستم اما می توان چیزهای زیادی از این مجموعه آموخت. وی افزود: امیدوارم با کمک کارشناسان مستعد و با تجربه آن، کمیته علمی اندیشمند و ارزیابان خبره ضمن برگزاری شایسته شانزدهمین دوره اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی در اسفندماه، چندین طرح جدید و مبتکرانه را در مرکز به اجرا درآوریم.

شجاعی در رشته های مهندسی صنایع و مدیریت راهبردی تحصیل کرده و از سال 93 در سازمان مدیریت صنعتی به عنوان مشاور مدیرعامل مشغول فعالیت بوده است. وی دارای سوابق متعدد مدیریتی در وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت بازرگانی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه تجارت ایران و نیز در بخش خصوصی بوده است. شجاعی هم اکنون نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره شورای انجمن های علمی ایران و سردبیر ماهنامه تدبیر و فصلنامه تحقیق و توسعه است.

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد