جلسه کمیته علمی شانزدهمین دوره اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی در تاریخ 3 مهر سال 1397 با موضوع برنامه های توسعه جایزه ملی تعالی سازمانی برگزار گردید.​

 

 

در این جلسه سید علیرضا شجاعی سرپرست مرکز تعالی سازمانی به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه جایزه تعالی سازمالی و تم های پیشنهادی برای شانزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی پرداخت و انتظارات مرکز از کمیته علمی را برشمرد. 

در ادامه اعضای کمیته علمی به بیان دیدگاه های خود پرداختند. 

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.