جلسه کمیته علمی شانزدهمین دوره اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی در تاریخ 3 مهر سال 1397 با موضوع برنامه های توسعه جایزه ملی تعالی سازمانی برگزار گردید.​

 

 

در این جلسه سید علیرضا شجاعی سرپرست مرکز تعالی سازمانی به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه جایزه تعالی سازمالی و تم های پیشنهادی برای شانزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی پرداخت و انتظارات مرکز از کمیته علمی را برشمرد. 

در ادامه اعضای کمیته علمی به بیان دیدگاه های خود پرداختند. 

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد