پیرو توافق شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان مدیریت صنعتی ارزیابی و اجرای جایزه تعالی سازمانی شرکت های پتروشیمی و پایین دست پتروشیمی توسط مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی انجام می شود.

 

 

سید علیرضا شجاعی نماینده تام الاختیار مدیرعامل و سرپرست مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی با اعلام این خبر گفت: با توجه به سابقه ارزشمند و نگاه توسعه ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان مدیریت صنعتی، تلاش بر این است تا نوعی هم افزایی بین این سازمان ها در زمینه های آموزشی، پژوهشی، تحقیق و مشاوره شکل گیرد. وی ادامه داد: برای این منظور، تفاهم نامه‌ای میان سازمان مدیریت صنعتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمینه های آموزشی، پژوهشی، تحقیقاتی و اجرایی منعقد شد.  

شجاعی با اشاره به بند 2 ماده 3 این تفاهمنامه اظهار داشت: بر این اساس، خدمات مشاوره ای و پژوهشی و استفاده از ظرفیت های علمی و کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی در طراحی و اجرای جایزه تعالی سازمانی توسط مرکز تعالی سازمانی مورد توافق قرار گرفته است. وی افزود: در این راستا نامه ای از طرف مرکز تعالی سازمانی به شرکت ملی پتروشیمی ارسال و با نمایندگان آن شرکت نیز جلسه ای برگزار شد.

سرپرست مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به سابقه 15 دوره اجرای موفق جایزه ملی تعالی سازمانی در بخش های ساخت و تولید، خدمات، سلامت، آموزش و بخش عمومی، از آمادگی کامل پذیرش و ارزیابی شرکت های پتروشیمی و شرکت های تابعه بر اساس الگوی تعالی سازمانی در شانزدهمین دوره اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی در سال جاری خبر داد.

گفتنی است ثبت نام شرکت های پتروشیمی در جایزه ملی تعالی سازمانی آغاز شده و تا پایان آبان ماه ادامه دارد. 

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.