مدیران عامل محترم شرکت های عضو انجمن

موضوع: دعوت به حضور در سمینار آموزشی" تحقيق و توسعه تحت فشار (R&D Under Pressure)"

 

 

با سلام و احترام،

مقدمه:

غالبا" ارزشهاي رقيب، سازمان ها را وارد شرايط بحراني و وادار به انتخاب مي كند. انتخابي كه مي تواند فاجعه بار باشد.
گاهي سازمان ها با ميزان بالاي عدم اطمينان مواجه مي شوند.
اگریک بحران درحال گسترش، بخش هاي جديدي از سازمان را تحت تاثير قرار داده و در نتيجه، احتمال وقوع بحران هاي ثانويه باشد، واحد تحقيق و توسعه در اين فشار چه خواهد كرد؟
آيا واحدهاي تحقيق و توسعه، خود دچار بحران مي شوند؟
آيا درس هاي مربوط به يك بحران، در بحران فعلي و بحران هاي آينده قابل کاربرد و پياده سازي هستند؟

محورهای سمینار آموزشی:

مديريت بحران (Crisis Management)؛
مديريت دانش (Knowledge Management) و فرآيند SECI؛
يادگيري فوري (Instant Learning)؛
روش های مديريت تحقيق و توسعه در شرايط بحران
نقش مدیریت تحقیق وتوسعه در مقاطع بحران های اقتصادی

مدرس:جناب آقای دکترسید علیرضا شجاعی-سرپرست مرکزتعالی سازمانی سازمان‌مدیریت‌صنعتی و نائب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران

زمان سمینار آموزشی: سه شنبه 22 آبان  1397، 13 الی 17 (4ساعت)

مـدیران و کارشنـاسان علاقمند، پـس از تکمیـل فـرم ذيـل و واريـز مبلـغ 3.000.000 ريـال هـزينـه دوره به حساب شماره 81083625 بانـك پارسیان شعبه استاد مطهری (كد 1095) و یـا شمـاره شبـا {IR 1805 4010 9581 0000 0836 2005}، فرم تکمیل شده و رونوشت فيش واريزي را از طريق نمابر 89779941 به انجمن ارسال نمایند.

 

منبع: انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

 http://iranrd.net/blog/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-rd-under-pressure 

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد