دو اتفاق مهم تحریم و جابجایی مدیران بازنشسته با مدیران جوان، انتقال تجربه مدیریتی را ضروری‌تر می‌کند.

 

 

سید علیرضا شجاعی سرپرست مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به دو اتفاق مهم در کشور، گفت: اول اینکه کشور دچار تحریم شده و این امر باعث سخت شدن انتقال دانش و فناوری از دیگر کشورها و تعامل با متخصصان خارجی می‌شود. دیگر آنکه قانون منبع بگارگیری بازنشستگان به اجرا درآمده و مدیران بازنشسته باید جای خود را به مدیران جوان بسپارند.

وی با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تکیه بر ظرفیت‌ها و توانایی های درونی کشور، اظهار داشت: شرایط کنونی کشور، ایجاب می‌کند که مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های داخلی بیش از گذشته، در قالب یک هم افزایی و همکاری، نسبت به انتقال تجربیات موفق خود به مدیران جوان و سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها اقدام کنند.

ایجاد 150 فرصت تبادل تجربه برای صنایع کشور

شجاعی با بیان اینکه در همین شرایط دشوار کسب و کار، برخی بنگاه‌ها هستند که با مدیریت صحیح و بهره‌گیری درست از منابع و بکارگرفتن قدرت خلاقیت و نوآوری، توانسته اند دشواری‌ها را پشت سر بگذارند، افزود: مرکز تعالی سازمانی با ایجاد فضایی برای تبادل اندیشه و تجارب موفق، توانسته بالغ بر 150 برنامه در قالب همایش های فصلی و تور تعالی برای ذینفعان از جمله مدیران و کارشناسان شرکت‌های مختلف برگزار کند.

وی ادامه داد: در این برنامه‌ها، شرکتهای منتخب جایزه تعالی سازمانی، تجربه‌های خود را در مسیر رشد و تعالی به سایر سازمان‌ها منتقل می‌کنند تا مدیران آنها نیز بتوانند گام‌های سریعتر و مناسب تر در راه رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده در سازمان متبوع خود بردارند و در زمره سازمان‌های متعالی قرار گیرند.

مدیر شانزدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی با تاکید بر اینکه انتقال تجربه مدیریتی در کشور باید به یک فرهنگ تبدیل شود، اظهار داشت: این مرکز در راستای توسعه ظرفیت مدیریت در بنگاه‌ها و با توجه به رسالت توسعه‌ای که از سوی سازمان مدیریت صنعتی بر عهده دارد، پذیرای شرکتها و سازمان‌های متقاضی ارائه تجربه و نیز مدیران و کارشناسان برای بهره‌مندی از تجربه‌های دیگر بنگاه‌ها است تا بتواند نقشی موثر در تبدیل این حرکت به یک فرهنگ ایفا کند.

 

 

 

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد