راديو اقتصاد در برنامه «رويش» سه شنبه 4 دي ماه، به موضوع نوآوري در كسب و كار مي پردازد.

 

 

به گزارش روابط عمومي رسانه ملي، در برنامه «رويش» سه شنبه 4 دي ماه، سيد عليرضا شجاعي عضو هيأت مديره اتحادیه انجمن هاي علمی فناوري، نوآوري و تجاري سازي، به همراه محمدامين ميركوهي مخترع و كارشناس حوزه كسب و كار در مورد نوآوري در كسب و كار با يكديگر گفتگو مي كنند.

تعريف نوآوري در كسب و كار، اهميت توجه به نوآوري در سطوح مختلف كسب و كار، اصول نوآوري در محصول چيست و چگونه حاصل مي شود؟ و ... از ديگر مواردي است كه در برنامه بيان مي شود.


 

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد