سید علیرضا شجاعی، عضو هیأت مدیره شورای انجمن های علمی ایران و مدیر پانل صنعتی ششمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور، گفت: پس از نظرسنجی از انجمن های علمی و نیز برگزاری دو جلسه هم اندیشی در شورا و استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان انجمن های علمی در حوزه مسائل راهبردی صنعتی کشور، از میان 67 موضوع مطرح شده، پس از بررسی و تبادل نظر، 4 محور انتخاب شد.

 

 

وی ادامه داد: این 4 محور در جلسه هیأت مدیره شورای انجمن های علمی نیز مطرح و با اندکی اصلاح واژه ها به تصویب رسیده و نهایی شد.

نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران به تم امسال همایش اشاره کرد و افزود: موضوع محوری ششمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور "رسالت انجمن‌های علمی در تبیین مسائل راهبردی کشور" تعیین شده که 30 بهمن ماه در قالب پانل های مختلف و مشارکت انجمن های علمی مرتبط با پانل ها برگزار می شود.

شجاعی به 4 محور پانل صنعتی پرداخت و گفت: "تبیین ساز و کار استفاده از پتانسیل انجمن های علمی در بازنگری استراتژی علمی-صنعتی کشور"، "چالش ها و مسائل واقعی امروز صنعت ایران کدامند؟ الگوهایی که باید تغییر یابند"، "اولویت های صنعتی در شرایط حال و آینده کشور با رویکرد مقابله با تحریم" و "نقش انجمن های علمی در توسعه صنعت کشور مبتنی بر توازن صنعتی (شرایط منطقه ای)" محورهای منتخب پانل صنعتی است.

وی در پایان از انجمن های علمی که در زمینه های اعلام شده دستاوردی داشته و علاقمند به ارائه در پانل صنعتی هستند دعوت کرد اعلام آمادگی خود را به دفتر شورای انجمن های علمی اطلاع دهند.

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد