برنامه زمانبندی پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع که روزهای 3 و 4 بهمن به میزبانی انجمن مهندسی صنایع ایران و دانشگاه یزد برگزار می گردد اعلام شد. 

بر این اساس، سید علیرضا شجاعی نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران صبح روز پنجشنبه 4 بهمن پیرامون اقتصاد مقاومتی سخنرانی خواهد کرد و در اختتامیه کنفرانس نیز گزارشی از عملکرد و فعالیت های آتی انجمن ارائه می کند.  

 

 

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد