رادیو اقتصاد در برنامه "رویش" سه شنبه ۲۷ فروردین ماه، با موضوع نقش مدیران در پرورش خلاقیت و ابتکار عمل کارکنان در خدمت شنوندگان خواهد بود.

 

 

سید علیرضا شجاعی مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی و نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران در این برنامه در خصوص نقش مدیران در پرورش خلاقیت و ابتکار عمل کارکنان مطالبی را بیان می کند.

از دیگر مباحث قابل طرح در این برنامه می توان به خلاقیت و ابتکار عمل در کسب و کار و معنا و مفهومشان، مدیران تاچه حد و چگونه می توانند خلاقیت و ابتکار عمل کارکنان را تقویت یا تضعیف کنند؟ اشاره کرد.

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.