نود و یکمین شماره خبرنامه مهندسی صنایع همزمان با پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در یزد منتشر و توزیع شد. 

 

 

این خبرنامه به صاحب امتیازی انجمن مهندسی صنایع ایران و سردبیری سید علیرضا شجاعی در حال حاضر بصورت الکترونیکی در هر فصل منتشر و در اختیار اعضای انجمن و علاقمندان قرار می گیرد. خبرنامه شماره زمستان 97 مهندسی صنایع بصورت فیزیکی هم چاپ و در غرفه انجمن در کنفرانس مهندسی صنایع ارائه شد که مورد استقبال شرکت کنندگان در کنفرانس قرار گرفت. 

 

 

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد