دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع با حضور نمایندگان انجمن مهندسی صنایع ایران و دانشگاه الزهرا در روز چهارشنبه هجدهم اردیبهشت ماه، برگزار شد.

 

 

در این جلسه که با حضور مهدی فتحاله رئیس، شجاعی نایب رئیس و دبیر، عمران محمدی عضو هیأت مدیره، پیراوی ونک بازرس و دو تن از همکاران دفتر انجمن مهندسی صنایع ایران و همچنین نمایندگان دانشگاه الزهرا سیف برقی، فتاحی، رضا سمیع زاده و خانم ها نجمه بهرام پور، شهلا زندی و سمانه بابایی برگزار شد، ابتدا مسایل کلان همکاری فیمابین و جزییات تفاهمنامه همکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توافق نهایی حاصل شد. 

در بخش دوم جلسه نیز برخی مسایل جاری کنفرانس از جمله تعیین محورهای کنفرانس و دبیران مربوطه که نیاز به تصمیمگیری داشتند مطرح و نظرات حاضران در خصوص آنها کسب شد. علاوه بر این، سایر ملاحظات و پیشنهادهای سازنده حاضران نیز با هدف بهبود هرچه بیشتر کیفیت خروجی کنفرانس مطرح شد.

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.