بنا به دعوت شورای انجمن‌های علمی ایران، جلسه کارگروه شورا با انجمن های علمی داوطلب، مرتبط با بند 3 تفاهم نامه مشترک کمیسیون و شورای انجمن های علمی ایران با مدیریت آقایان دکتر محمد همایون صدر؛ نائب رئیس شورا، مهندس سید علیرضا شجاعی؛ عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران و نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران و مشاور انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، دکتر سید کمال طبائیان؛ مشاور شورا و حضور تعدادی از نمایندگان انجمن های علمی داوطلب جهت همکاری در اجرای بند 3 تفاهم نامه با مضمون " همکاری و اقدام در برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای اعضای انجمن‌های علمی ایران "، مورخ 1398/06/04 در محل ساختمان شورا برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.