کنفرانس LSCM 2019 در تاریخ های 13 و 14 آذرماه توسط دانشگاه خوارزمی و انجمن لجستیک ایران برگزار می شود. 

 

 

این کنفرانس، اجتماع اعضای هیات علمی، اندیشمندان، متخصصین صنایع، و دانشجویان بوده وهدف آن ایجاد زمینه ای برای تبادل اطلاعات، تجربیات، و دستاوردهای علمی و پژوهشی در مورد یافته های تئوری و کاربردی اخیر در تحقیقات و صنایع مربوط به لجستیک و زنجیره تأمین است.

محورهای کنفرانس
مطالعات موردی صنایع تولیدی/ خدماتی (شامل صنایع خودروسازی، غذایی، گردشگری، نفت و گاز، سیستم های سلامت، بیمه و بانکداری و ...) از تمامی مقالات در زمینه گسترده لجستیک و زنجیره تأمین استقبال خواهد شد. علاوه بر مقالات پژوهشی، از مطالعات کاربردی و موردی صنایع تولیدی یا خدماتی نیز استقبال خواهد شد. زمینه ها شامل، اما نه محدود به، موارد زیر خواهند بود:
 

 • مطالعات موردی صنایع تولیدی/ خدماتی (شامل صنایع خودروسازی، غذایی، گردشگری، نفت و گاز، سیستم های سلامت، بیمه و بانکداری، زنجیره های تأمین نظامی، و ...)
 • مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین
 • مدیریت زنجیره تأمین پایدار
 • مدیریت زنجیره تأمین سبز
 • مدیریت زنجیره تأمین جهانی
 • زنجیره تأمین ناب/ منعطف/ چابک
 • انقلاب صنعتی 4.0، زنجیره تأمین 4.0 و لجستیک 4.0
 • توسعه الگوریتمها و روشهای تصمیمگیری و بهینهسازی
 • بازاریابی و مدیریت عرضه/ تقاضا
 • کنترل موجودی، برنامه ریزی تولید و زمانبندی
 • لجستیک تجاری/ هاب های لجستیکی
 • مدیریت حمل و نقل/ توزیع
 • مدیریت منابع انسانی در زنجیره تأمین
 • مدیریت ریسک لجستیک و زنجیره تأمین
 • مدیریت زنجیره تأمین در شرایط عدم قطعیت
 • همکاری و یکپارچگی در زنجیره تأمین
 • هوش مصنوعی و سیستم های خبره
 • کاربرد فناوری اطلاعات در تصمیم گیری و مدیریت زنجیره تأمین
 • داده‌ های کلان و داده کاوی در لجستیک و زنجیره تامین
 • بلاک‌چین در لجستیک و زنجیره تامین
 • اینترنت اشیا در لجستیک و زنجیره تامین
 • کنترل و مدیریت کیفیت و بهره وری فرآیندهای تولیدی/ خدماتی در زنجیره تأمین
 • اقتصاد و مدیریت مالی
 • مدیریت عملیات و پروژه
 • طراحی/ تحلیل سیستم های تولیدی یا خدماتی
 • تحلیل نمونه های موفق زنجیره تأمین

سیدعلیرضا شجاعی، مدیر تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی و نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو کمیته علمی این کنفرانس می باشد. 

نخستین جلسه کمیته علمی عصر روز گذشته با حضور اعضای کمیته و رئیس دانشگاه خوارزمی در آن دانشگاه برگزار شد.  

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.