دوره آموزشی حل خلاق مسأله و تصمیم گیری ناب توسط سید علیرضا شجاعی در گروه صنعتی آرین سعید در محل این شرکت آغاز شد.

 

 

این دوره طی 4 جلسه 4 ساعته ویژه مدیران این هلدینگ و شرکت های تابعه برگزار می شود. 

شجاعی در این دوره به سه حوزه تصمیم گیرنده، محتوای تصمیم و زمینه تصمیم می پردازد و فرآیند و مراحل تصمیم گیری را تشریح می کند. 

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.