اين سمينارآموزشي با هدف معرفي تغييرات روش ارزيابي + 94 و تعميم آن به ارزيابي سطح تنديس ها در جايزه ملّي تعالي سازماني، ویژه ارزیابان برگزار شد.

 

 


روش ارزيابي +94 (به اضافه‌ي نود و چهار) با بهره‌گيري از تجارب شانزده دوره برگزاري جايزه ملّي تعالي سازماني در كشور، پيشنهادهاي ارزيابان و سازمان‌هاي حاضر در جايزه طراحي شده است و تمركز ويژه‌اي بر بازديد از محل به عنوان مهمترين بخش ارزيابي دارد. 


تا كنون روش ارزيابي +94 براي ارزيابي متقاضيان سطح تقديرنامه مورد استفاده قرار مي‌گرفت و بر اساس مصوبه كميته علمي، مقرر شده است كه روش تجديد نظر شده +94 از سال جاري براي سطح تنديس‌ها نيز بكار گرفته شود. 


اين سمينار به تبيين آخرين تغييرات و ويرايش‌هاي اعمال شده روي روش ارزيابي +94 پرداخت. 

در روش ارزيابي +94 (در سطح تنديس) به مدت 2 سال امكان ارائه هر دو شكل اظهارنامه - شامل اظهارنامه +94 و اظهارنامه 82 (روش قبلي) - وجود دارد. اما از سال 1400 در سطح تنديس، تنها اظهارنامه +94 قابل پذيرش است.

 

 

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.