دومین همایش راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتی، 13 آبان 1398 توسط مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی با حمایت معنوی وزارت صنعت معدن و تجارت، موسسه فرهنگی اکو، دبیرخانه پیشبرد علم و فناوری جهان اسلام و پشتیبانی علمی 12 انجمن و تشکل علمی و تخصصی به ویژه انجمن مهندسی صنایع ایران برگزار شد.

 

 

گزارش شبکه 4 سیما -برنامه فوتون- از دومین همایش راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتی را از لینک زیر مشاهده نمایید: 

  

https://www.aparat.com/v/qmrPd 

 

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.