هفتمین کنفرانس لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین که توسط دانشگاه خوارزمی و انجمن لجستیک ایران در 7 و 8 اسفندماه برگزار می شود. انجمن مهندسی صنایع ایران از حامیان این کنفرانس بوده و سید علیرضا شجاعی عضو کمیته علمی آن می باشد. 

 

 

محورهای کنفرانس

مطالعات موردی صنایع تولیدی/ خدماتی (شامل صنایع خودروسازی، غذایی، گردشگری، نفت و گاز، سیستم های سلامت، بیمه و بانکداری و ...)از تمامی مقالات در زمینه گسترده لجستیک و زنجیره تأمین استقبال خواهد شد. علاوه بر مقالات پژوهشی، از مطالعات کاربردی و موردی صنایع تولیدی یا خدماتی نیز استقبال خواهد شد. زمینه ها شامل، اما نه محدود به، موارد زیر خواهند بود:

مطالعات موردی صنایع تولیدی/ خدماتی (شامل صنایع خودروسازی، غذایی، گردشگری، نفت و گاز، سیستم های سلامت، بیمه و بانکداری، زنجیره های تأمین نظامی، و ...)

مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین

مدیریت زنجیره تأمین پایدار

مدیریت زنجیره تأمین سبز

مدیریت زنجیره تأمین جهانی

زنجیره تأمین ناب/ منعطف/ چابک

انقلاب صنعتی 4.0، زنجیره تأمین 4.0 و لجستیک 4.0

توسعه الگوریتم‌ها و روش‌های تصمیم‌گیری و بهینه‌سازی

بازاریابی و مدیریت عرضه/ تقاضا

کنترل موجودی، برنامه ریزی تولید و زمانبندی

لجستیک تجاری/ هاب های لجستیکی

مدیریت حمل و نقل/ توزیع

مدیریت منابع انسانی در زنجیره تأمین

مدیریت ریسک لجستیک و زنجیره تأمین

مدیریت زنجیره تأمین در شرایط عدم قطعیت

همکاری و یکپارچگی در زنجیره تأمین

هوش مصنوعی و سیستم های خبره

کاربرد فناوری اطلاعات در تصمیم گیری و مدیریت زنجیره تأمین

داده‌ های کلان و داده کاوی در لجستیک و زنجیره تامین

بلاک‌چین در لجستیک و زنجیره تامین

اینترنت اشیا در لجستیک و زنجیره تامین

کنترل و مدیریت کیفیت و بهره وری فرآیندهای تولیدی/ خدماتی در زنجیره تأمین

اقتصاد و مدیریت مالی

مدیریت عملیات و پروژه

طراحی/ تحلیل سیستم های تولیدی یا خدماتی

تحلیل نمونه های موفق زنجیره تأمین

 

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.