دوره آموزشی ویژه صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها با موضوع حل خلاق مسأله و تصمیم گیری ناب توسط سید علیرضا شجاعی از 7 دی ماه در محل آن مجموعه آغاز شد. 

 

 

این دوره که از سوی سازمان مدیریت صنعتی برای صندوق مذکور برگزار می شود طی چهار جلسه ادامه خواهد داشت.

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.