دوستان عزیز رسانه ای،

در ایام خجسته غدیر دعا می کنم همواره خوش نویس و خوش خبر خبر باشید.

روزتان مبارک

در پناه امام علی(ع) سلامت و پاینده باشید.

سید علیرضا شجاعی

 

برخی سوابق رسانه‌ای شجاعی:

 • سرپرست (مدیرمسؤول) روزنامه گسترش صنعت؛
 • جانشین مدير مسئول و سردبير ماهنامه پیام صادرات؛
 • مدیرمسؤول هفته نامه بازرگانی؛
 • مسؤول شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)؛
 • مسؤول شبکه اطلاع رسانی بازرگانی ایران (شابا)؛
 • سردبیر ماهنامه تدبیر (تخصصی مدیریت)؛
 • سردبیر فصلنامه مدیریت تحقیق و توسعه؛
 • مسؤول خبرنامه انجمن مهندسی صنایع ایران؛
 • نویسنده و همکار نشریه سامانه؛
 • نویسنده و همکار ماهنامه نیستان؛
 • نویسنده و همکار خبرنامه معارف؛
 • همکار دو شماره ماهنامه تدبیر در سال 96؛
 • نویسنده یادداشت ها و مطالب علمی، تخصصی و تحلیلی در رسانه ها؛
 • از بنیانگذاران و مشاوران رادیو تجارت (رادیو اقتصاد فعلی)؛
 • کارشناس مسایل اقتصادی و راهبردی برخی برنامه های رادیویی؛
 • عضو شورای طرح و برنامه رادیو پیام؛
 • تدریس مدیریت روابط عمومی و رسانه؛
 • مشاور مدیر مسؤول یا مشاور سردبیر چندین نشریه؛
 • کسب رتبه های برتر ملی و دستگاهی و دریافت لوح تقدیر و تندیس های متعدد در حوزه رسانه.

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد