گفتگوی سید علیرضا شجاعی معاون آموزش سازمان مدیریت صنعتی و نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران با دکتر محمود استقلال عضو هیات علمی #سازمان_مدیریت_صنعتی پیرامون "صادرات نوین؛ فرصت ها و چالش ها"

 

 

- تحولات و نوآوری در عرصه صادرات پیرو تحولات فناوری و تهدیدات پاندمی کرونا؛
- ضعف بزرگ در بازاریابی صادراتی؛
- اهمیت هدفگذاری؛
- اهمیت حفظ سهم #بازار ؛
- آیا در برابر استفاده از فرصت ها چابک هستیم؟
- در مطالعات فرهنگی و زبان ها ضعیف هستیم؛
- برای مذاکره صادراتی باید زبان جدید یاد گرفت؛
- برای صادرات باید از ابتدا نگاهتان بین المللی باشد؛
- داشتن نگاه تحلیلی لازمه موفقیت پایدار در صادرات نوین؛
- صادرات #خدمات چند برابر صادرات کالا سود دارد؟
#بلاکچین در صادرات؛
- اهمیت ظهور زنجیره های بلوکی همانند اهمیت اینترنت؛
- چند توصیه مهم برای ورود کسب و کارهای ایرانی در عرصه صادرات؛
- برندسازی و صادرات؟ آیا برای صادرات باید برند معروفی بود؟
- برنامه ریزی تولید برای صادرات از جمله نقش های مهندسان صنایع.

#صادرات #تجارت #مدیریت_بازرگانی #مدیریت_صادرات #بازاریابی #مذاکره #بازرگانی #بلاکچین #رمزارز #برند #مدیریت #صادرات_نوین #بازرگانی_خارجی #تجارت #تجارت_خارجی #تجارت_بین_الملل #تجارت_جهانی #مهندسی_صنایع #چالش #آموزش #کسب_وکار #مدرسه_کسب_و_کار #رقابت 


#export
#commercial
#commerce
#management
#live

@imi.postgraduate
@mahmoud_esteghlal
@s.a.shojaei_ir

https://www.instagram.com/tv/CTIDg24IBne/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد