تحقق سند چشم‌انداز به دارا بودن مدیران و کارکنان صنعتی و تجاری در کلاس جهانی وابسته است.

مهندس سیدعلیرضا شجاعی، رییس گروه مشاوران جوان سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این مطلب، گفت: سازمان‌های پیشروی امروزی سازمان‌هایی چابک هستند. رفتارها و وضعیت بازار را تحلیل می‌کنند و با سرعت به موضوعات متنوع عکس‌العمل مناسب نشان می‌دهند.

وی افزود: دست‌یابی به تولید صادرات‌محور و مطابق با نیاز مشتری در اقتصاد نوین در صورتی امکان‌پذیر است که در فرایندهای تجاری کشور دانش، مهارت و فناوری به عنوان اصلی‌ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده توسعه یابد.

شجاعی با تاکید بر اینکه بازرگانان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان ما باید قواعد و قوانین بازی در عرصه رقابت را به خوبی بشناسند، گفت: فرایندهای تجاری تخصصی شده‌اند و فرهنگ سنتی تجارت مبتنی بر صرفا تجربه، پاسخگوی تجارت امروز نیست.

وی از ارتقای بهره‌وری نوآوری و کاهش هزینه عرضه به عنوان سه عامل اصلی رقابت در تجارت بین الملل نام برد و ادامه داد: اجرای این عوامل منوط به توانمندسازی منابع انسانی اعم از مدیران و کارکنان در سطح کشور است و این موضوع باید در برنامه پنجم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد.

رییس گروه مشاوران جوان، سازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی در تیرماه جاری خبر داد و گفت: دراین همایش نقش مدیریت منابع انسانی در جهانی شدن سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد و نقش توسعه منابع انسانی در تحقق چشم‌انداز بیست ساله، برنامه پنجم توسعه و اصل 44 قانون اساسی به بحث گذاشته می‌شود.

این کارشناس، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی بین‌الملل، توانمندی در فنون مذاکرات خارجی، شم تجاری بالا و مهارت ارتباطی بسیار خوب را از جمله شایستگی‌های کارکنان کلاس جهانی دانست و افزود مدیر کلاس جهانی کسی است که توانایی مدیریت سازمان‌های چندفرهنگی و چندملیتی را دارا باشد.

مهندس شجاعی گفت: در چند سال گذشته بررسی‌های به عمل‌آمده نشان داد در حدود 60% مدیران کشور قریب 25 سال سابقه کاری دارند و از آن زمان بحث استعدادیابی و پرورش مدیران آینده در دستور کار برخی سازمان‌ها قرار گرفت.

رییس گروه مشاوران جوان سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: با روی کار آمدن دولت نهم و توجه ویژه به جوانان و بکارگیری آنان در پست‌های مدیریتی، متوسط این عدد در کشور کاهش یافت لیکن همچون برخی کشورها و سازمان‌های پیشرو همچنان پرورش مدیران جوان در کلاس جهانی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: گروه مشاوران جوان وزارت بازرگانی نیز با تاکیدات وزیر بازرگانی برنامه استعدادیابی و پرورش مدیران جوان این حوزه را در دستور کار قرار داده و از جمله طرح‌های این گروه است که در سال نوآوری و شکوفایی برای نخستین بار در مجموعه یک وزارتخانه و در سراسر کشور با یک گستره ملی به اجرا در می‌آید.

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد