دومین جلسه جوانان سازمان توسعه تجارت ایران تحت عنوان 2035 با حضور مدیران، کارشناسان و کارکنان 20 تا 35 ساله این سازمان با هدف هم‌اندیشی در خصوص تدوین برنامه سال 1387 گروه مشاوران جوان سازمان توسعه تجارت ایران یک‌شنبه، 28 بهمن‌ماه از ساعت 13 الی 15 در سالن کنفرانس میلاد برگزار می‌شود.

مهندس سیدعلیرضا شجاعی، رییس گروه مشاوران جوان این سازمان ضمن بیان مطلب بالا، گفت: با توجه به اعلام اهم برنامه‌های عمومی برای گروه‌های مشاوران جوان دستگاه‌های اجرایی کشور از سوی حوزه مشاوران جوان ریاست جمهوری، در این جلسه با حضور مشاور محترم وزیر و رییس گروه مشاوران جوان وزارت بازرگانی و جوانان سازمان توسعه تجارت ایران، برنامه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و راهکارها و زمان‌بندی اجرایی آنها ارائه خواهد شد.

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.