با نزدیک شدن به روز ملی صادرات و با توجه به نقش محوری صادرات غیرنفتی در رشد، تحول و شکوفایی اقتصاد کشور، شعار ویژه روز ملی صادرات از سوی سازمان توسعه تجارت ایران اعلام شد.

مهندس سیدعلیرضا شجاعی، سرپرست حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام این خبر گفت: امسال نیز مانند سال‌های پیش روز ملی صادرات با یک شعار کلیدی برگزار خواهد شد و با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی در توسعه کشور شعار اصلی امسال صادرات محور توسعه در نظر گرفته شده است.

عضو ستاد روز ملی صادرات افزود: ستاد روز ملی صادرات با رایزنی‌های متعدد و شور و تبادل نظر از میان جملات، شعارها و اعلام نظرهای گوناگون در این خصوص با مدنظر قرار دادن اهمیت صادرات غیرنفتی، شعار صادرات محور توسعه را برای روز ملی صادرات انتخاب کرد.

گفتنی است در سال گذشته شعار صادرات غیرنفتی، اوج خودباوری ملی به عنوان شعار روز ملی صادرات در نظر گرفته شده بود.

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.