براساس ارزیابی عملکرد مشاوران جوان وزارت بازرگانی در سال‌های 86 و 87، رییس گروه مشاوران جوان سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان مشاور جوان نمونه انتخاب شد.

در بخشی از تقدیرنامه مهندس سیدعلیرضا شجاعی آمده است: بی‌تردید پیشرفت و توسعه کشور جز با همت و تلاش خستگی‌ناپذیر جوانان میسر نخواهد بود. لذا با توجه به زحمات، اقدامات و تلاش‌های شما و براساس ارزیابی عملکرد مشاروان جوان در سال‌های 86 و 87 شما به عنوان مشاور جوان نمونه وزارت بازرگانی، انتخاب شده‌اید.

گفتنی است از آغاز فعالیت دولت نهم، گروه مشاوران جوان وزارت بازرگانی فعال شده و در این مدت دستاوردهای قابل قبولی را در پرونده خود دارد.

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.