گروه مشاوران جوان سازمان توسعه تجارت ایران در راستای بهره‌مندی از دیدگاه‌ها و توصیه‌های علمی درباره حوزه تجارت و صادرات و نیز نقش این سازمان، از مردم به ویژه صاحب‌نظران اقتصادی کشور دعوت کرد نظرات خود را در این خصوص اعلام کنند.

مهندس سیدعلیرضا شجاعی، رییس گروه مشاوران جوان سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به فعالیت‌های گسترده این گروه در بخش‌های گوناگون حوزه تجارت و صادرات انعکاس افکار عمومی و متخصصان امر را عنصری حیاتی برای این گروه، در راستای تنظیم و تدوین طرح‌های کاربردی دانست و افزود: هم‌اکنون شیوه‌های متنوعی برای دریافت نظر کارشناسان طراحی شده است.

شجاعی از وب‌سایت گروه مشاوران جوان به عنوان محلی برای نظرسنجی صاحب‌نظران یاد کرد و اظهار داشت: نخستین نظرسنجی پیرامون عملکرد رادیو تجارت صورت گرفته و هم‌اکنون نظرسنجی پیرامون میزان تاثیر سازمان توسعه تجارت ایران در تسهیلگری صادرات در وب‌سایت گروه در حال انجام است. (ستون سمت راست TPO.ir/YC، بلوک نظرسنجی)

رییس گروه مشاوران جوان سازمان توسعه تجارت ایران اعلام آمادگی کرد تا به زودی ضمن جامع‌تر کردن حوزه‌های نظرسنجی، نتایج و آثار آن نیز به صورت گزارش به مخاطبان ارائه گردد.

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.