پیوندهای مرتبط
sigplus
Shojaei-Seyed_alireza.jpg

سید علیرضا شجاعی، با سابقه معاون برنامه‌ریزی و سخنگو در وزارت صمت از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران و هم اکنون مدیر دفتر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی است. [بیشتر]

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد