مقطع تحصیلی

محل تحصیل

رشته تحصیلی

بازه زمانی

دکترا دانشگاه دفاع ملی مدیریت راهبردی

از سال 92

کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وری

83 تا 86

کارشناسی* دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی صنایع- تکنولوژی صنعتی

72 تا 78

دیپلم دبیرستان علوی ریاضی- فیزیک

68 تا 72

* دانشجوی نمونه دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران از نظر فعالیت و اخلاق در سال 75

 

پایان‌نامه‌های تحصیلی

مقطع تحصیلی

عنوان پایان‌نامه

کارشناسی ارشد طراحی مدلی برای شناخت ساختار فرهنگ صنعتی ایران
کارشناسی طراحی و امکان‌سنجی ساخت تخته‌های دوار
پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد