نخستین مجمع عمومی کانون دانش‌آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۶ بهمن برگزار می‌شود.

 

 

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، "جشن نودسالگی دانشگاه علم وصنعت و چهل‌وشش سالگی دانشکده مهندسی صنایع" ، " بازدید از دانشکده مهندسی صنایع" ، ""تجدید دیدار دانش‌آموختگان با اساتید و با یکدیگر" ، "تجلیل از سال ها تلاش اساتید پیشکسوت دانشکده مهندسی صنایع"، "شرکت در تشکیل کانون و فرآیند انتخاب اعضا"، " انتخابات شورای مرکزی کانون‌ دانش آموختگان" از جمله برنامه‌هایی که در گردهمایی نخستین مجمع عمومی کانون دانش‌آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می‌شود.

این برنامه روز  چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه، ساعت ۱۶ الی ۲۰ در مجتمع امام خمینی (ره) دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می‌شود و بازدید از ساختمان جدید دانشکده مهندسی صنایع ساعت ۱۵:۳۰ انجام خواهد شد.

علاقمندان می‌توانند جهت ثبت نام  به لینک http://afcie.iust.ac.ir/register مراجعه کنند.

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد