هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 15 و 16 بهمن 1399 در همکاری انجمن مهندسی صنایع ایران با دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد و مهلت ارسال مقاله تا 15 آبان در نظر گرفته شده است.

 

 

شیوه برگزاری کنفرانس با در نظر گرفتن دستورالعمل های بهداشتی در زمان شیوع بیماری های واگیردار، مجازی و انلاین خواهد بود.

وب سایت کنفرانس به نشانی iiiec.ir در دسترس اساتید، دانشجویان و پژوهشگران می باشد.

لازم به ذکر است کنفرانس شانزدهمین، بهمن ماه 1398 در دانشگاه الزهرا برگزار شد.

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد